Mijnverzekeringenopeenrij

Eén consumentenwebsite voor alle particuliere verzekeringen op een rij

Verzekeringsgegevens nu nog versnipperd

Tegenwoordig regelen consumenten bij steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen zaken via een digitaal loket. Dit past bij de trend om burgers grip op hun eigen data te geven. Als het gaat om verzekeringen weten consumenten vaak onvoldoende welke verzekeringen ze waar precies hebben en wat de basisgegevens zijn. Het risico: dubbele verzekeringen of onbewust onverzekerd zijn. Daarom werkt de verzekeringsbranche aan de ontwikkeling van een ‘Poliskluis’. Eén website waarop de consument gegevens van al zijn particuliere verzekeringen kan inzien van elke verzekeraar of gevolmachtigde. Overzichtelijk, altijd en overal, actueel en veilig.

SIVI is door het Verbond van verzekeraars gevraagd de koppelvlakspecificaties op te stellen voor het portaal Mijnverzekeringenopeenrij dat in 2018 voor de consument beschikbaar kwam.

Standaard Mijnverzekeringenopeenrij

Mijnverzekeringenopeenrij maakt gebruik van de volgende SIVI-standaarden:

 • Toelichting AFD-berichten Mijnverzekeringenopeenrij
  Deze toelichting beschrijft de functionaliteit van de AFD-berichten voor Mijnverzekeringenopeenrij.
 • Verzoekbericht ophalen Polisgegevens (PDF en XSD)
  Specificatie van het bericht waarmee de polisgegevens worden opgehaald.
 • Antwoordbericht ophalen Polisgegevens (PDF en XSD)
  Specificatie van het bericht dat de opgehaalde polisgegevens bevat.
 • Verzoekbericht Adresgegevens (PDF en XSD)
  Specificatie van het bericht waarmee aanwezigheid adres geverifieerd wordt.
 • Antwoordbericht Adresgegevens (PDF en XSD)
  Specificatie van het bericht waarin aangegeven wordt of het adres bekend is.
 • Tabellen – ADN Dekkingscode, Branchecode, Dekkingsgebied, Soort foutmelding, Soort object
  Tabellen van codes die gebruikt worden in de berichten

Focus op gemak voor de consument

Mijnverzekeringenopeenrij is een non-concurrentieel online platform dat de particuliere verzekeringnemer een integraal overzicht biedt van al zijn verzekeringen. Van elke verzekering krijgt de verzekeringnemer een basisset van beschikbare gegevens getoond. Mijnverzekeringenopeenrij dient als branche-initiatief gezien te worden binnen het bredere perspectief van ketenintegratie. Primaire drijfveer hierbij is het gemak en de transparantie voor de consument te vergroten.

De consument kan een andere gebruiker machtigen voor het raadplegen van bepaalde verzekeringen en de consument kan de adviseur vanuit Mijnverzekeringenopeenrij een verzekeringsoverzicht verstrekken als hij dat wenst.